Tove Weie


Tove Weie (f. 1963) er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim og er innkjøpt av flere offentlige institusjoner. Hun har hatt flere separatutstillinger i Galleri SG, og har deltatt på en rekke kollektivutstillinger, deriblant Trøndelagsutstillingen.

Weies motiver beveger seg i periferien av landskapsmaleri, men er ikke gjengivelse av konkrete steder. Motivene befinner seg i et langt friere rom der løsningene baserer seg vel så mye på maleriet og dets virkemidler, på farge, tekstur og komposisjon, uavhengig av noen bestemt gjenkjennelse. Allikevel har bildene en sterk assosiativ kobling til landskapsformasjoner, til lys, himmel og jord. I bildene til Weie kan en oppleve  et spenningsfelt mellom bl.a.  dybde , lys og mørke på den ene side og ´rom´, ´himmel´ og ´jord´ på den andre. Lag av farger skaper gjennomskinnelighet og bevegelse i samspill med graderte kontraster mellom lyst og mørkt. Dette skaper et nesten impresjonistisk inntrykk der lys og farge får direkte betydning for det vi kan oppleve som både indre og ytre landskap.

Tove Weie er innkjøpt av bl. a Helse Midt-Norge (2009), Trondheim Kommune (2008 og 2006) og Sør-Trøndelag Fylkeskommune (2004)