Roald Stevik

  
ROALD STEVIK,
født 1933 i Trondheim

Oppvokst i Ytre Namdal

Har deltatt på en rekke separat og gruppeutstillinger. Debuterte i Trondhjems Kunstforening i 1964. Han har jevnlig utstillinger i Galleri SG.

Utsmykninger og innkjøp til flere samlinger og statlige bygg bl.a. de faste samlinger til flere kunstforeninger, til Norsk Kulturråd, Norske Skog, Regionsykehuset i Trondheim, Fokus Bank.

Medlem i Trondheim Bildende Kunstnere, Landsforeningen Norske Malere og Norske Billedkunstnere.

Roald Stevik henter sine motiver fra trøndersk natur og miljø. Han arbeider innenfor ekspresjonismens ramme, men har beveget seg gjennom ulike faser som kunstner. Flater og lysvirkninger står sentralt i hans bilder. Landskapene er gjengitt i et forenklet realistisk formspråk med vekt på det dekorative. Naturstemninger med lysets skiftninger og dets virkning på landskapet er det gjennomgående tema i hans arbeider.

Han karakteriseres som et naturtalent som har maktet å gi det naturalistiske begrepet et nytt og moderne innhold. Stevik omtales som «en lysets mester».  Og” Mannen som klarer å gi det naturalistiske begrepet et nytt og moderne innhold”.

 

Separatutstillinger:

Namsos Kunstforening                                     1966-1971-1979-1981-1984-1994-2001-2006

Trondhjems Kunstforening                             1968-1972-1976-1980-1985-1991-2001-2003

Ålesund Kunstforening                                     1971

Steinkjer Kunstforening|                                  1979-1987

Levanger Kunstforening                                   1981

International Kunstuke i Trondheim         1982

Oslo Kunstforening                                             1984

Haugesund Kunstforening                              1988

Nils Aas Kunstverksted                                     1998

Festivalutstiller, Sunndal Kulturfestival  1999

Kystmuseet i Sør-Trøndelag                            2000

Stiklestad Nasjonale Kultursenter              2004

Galleri SG Trondheim                                          2006

Galleri Tautra                                                            2006

Galleri SG Trondheim                                          2006-2008

Galleri SG Trondheim                                          2013-2016

lagt til handlevogn