Per Ove Sødal

  
PER OVE SØDAL, alias POS, er selvlært og har siden 1997 vært billedkunstner. Han bor og arbeider på Sørlandet, og det er maleri og grafikk som er hans uttrykksformer.

Motivene til Sødal er alltid bygget opp med geometriske former samtidig som de inneholder elementer av mystikk og undring. Siden han bor på Sørlandet og tilbringer mye tid i Ny-Hellesund, er det nok naturlig at havet, uthavner, fiskevær og naust har en sentral plass i motivene hans. I motivene er det ofte natt, kveld eller den blå timen, og husene er skakke og falleferdige. Men husene kan også bli et håp i mørke.

I de grafiske arbeidene er det særlig stoffligheten og fargelagene som kunstneren er opptatt av å få fram.

Sødal er tilknyttet Kristiansand Grafiske Verksted, og i årene 2007 til 2009 hadde han Kjell Nupen som mentor i grafikk.


Separatutstilling (utvalg)

2009                Lier Kunstforening, Lier
2005                Galleri A44, Kristiansand
2004                Galleri A44, Kristiansand
2004                Galleri Drejer, Lillehammer
2004                Galleri Gajastova, Lillehammer
2003                Galleri 1897, Kristiansand
2003                Galleri Union Brygge, Drammen
2003                Torrivieeha, Spania
2001                ABCenter, Kristiansand

Gruppeutstilling (utvalg)

2005                Hennie Onstad Kunstsenter, Oslo
2004                Galleri Banken, Lillehammer
2004                Galleri A44, Kristiansand
2003                Galleri A44, Kristiansand
2003                Galleri Drejer, Lillehammer
2001                Norske Bilder, Paris


I utsmykning

ABCenter, Kristiansand
Aust Agder Tingrett, Arendal

lagt til handlevogn