Line Schjølberg

  
Line Schjølberg er født i 1965 og bor i Oslo. Schjølberg har sin kunstneriske utdannelse fra Det tverrfaglige kunstinstitutt, samt at hun har tatt flere etterutdanningskurs ved Kunsthøyskolen i Oslo. Hun har deltatt på en rekke utstillinger siden 2001. Av separatutstillinger kan nevnes Galleri Henrik Gerner, Oslo (2012), Galleri A, Oslo. Sandefjord Kunstforening, Galleri Svae, Oslo Prosjektrom, Bodø Kunstforening og Ålesund Kunstforening.

 

Schjølberg maler bilder i en tilnærmet figurativ og poetisk utførelse. Motivsjangeren domineres av tilsynelatende uskyldige og ufarlige motiver som f.eks. barn lekende i hagen eller i skogen etc. Idylliske situasjoner hvor alt ser ut til å være fryd og gammen. Likevel har bildene noe dulgt, drømmeaktig over seg med små hint om noe uforklart. Man inviteres til å prøve å finne ut mer, mer om hva som egentlig foregår bak fasaden. Om alt egentlig er som det skal. Schjølberg ønsker ikke å legge en for sterk føring på hvordan maleriet skal oppleves av betrakteren. Hun søker den spennende tvetydigheten, og flere av maleriene hennes inneholder hemmeligheter og flyktige møter. Schjølberg benytter ofte barn i maleriene sine. Barn som historiefortellere, kan vekke personlige assosiasjoner og være døråpnere til lukkede rom.

Hun har vært med på kollektivutstillinger ved Henie Onstad Kunstsenter, Kunst rett vest, Bærum Kulturhus og Bærum Kunstforening. Schjølberg har utført utsmykningsoppdrag for Moss Tingrett, hun har laget bokomslag til "Budbæreren" av Håkon Bravinger og er innkjøpt av Bærum Kommunes Kunstsamlinger.

Schjølberg har deltatt på flere utstillinger i Galleri SG, senest i 2020.

  

UTDANNELSE

2015: Kunsthistorie, KHIO
2010: Etterutdanningskurs for kunstnere, KHIO
2007: Etterutdanningskurs for kunstnere, KHIO
2004-2001: Det Tverrfaglige Kunstinstitutt
2001-1999: Studier under W. Gisholt
1987-1985: Designskolen Wolff
1985-1984: I.P.A. Tegning/Form/Farge

   

SEPARATUTSTILLINGER

2019 : Nord-Trøndelag Kunstmuseum – Namdalstipendiat 2019
2019 : Gulden Kunstverk – Crossroads
2018 : Galleri EKG, Hamar – Paradis
2017: Galleri SG, Trondheim – Paradis
2016: Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival – Årets festival kunstner – Kristiansund kunstforening
2015: Galleri EKG, Hamar
2014: Bærum Kulturhus – Usynlige spor – kuratert av Monica Holmen ved Akershus Kunstnersenter
2014: Galleri A – Usynlige spor
2013: Galleri Brevik – Idyll II
2012: Galleri Henrik Gerner – Dissonans
2012: Galleri A, Oslo – Idyll
2011: Sandefjord Kunstforening – På ubestemt tid III
2011: Galleri Svae – På ubestemt tid II
2011: Bodø Kunstforening – På ubestemt tid I
2010: Ålesund Kunstforening
2009: Oslo Prosjektrom
2008: Kunstnerhuset Gvarv
2004: Bærum kulturhus
2004: Galleri G

  

INNKJØP

2020:  Bufetat region Midt- Norge
2020 : Namsos sykehus Nord-Trøndelag
2017:  Norsk Havforskningsinstitutt
2015:  St. Olavs Hospital, Trondheim
2015:  Bufetat, Hamar
2015:  Tredjepart AS
2010:  Lønnås bo og behandlingssenter
2006/05/04: Allianceapotekene
2004:  Boston Consulting Group
2003:  Bærum kommunes Kunstsamling
2003:  Naviga AS

 

UTSMYKNING

2020 :  Skigaarden, Hemsedal
2015/2016/2017: Skigaarden, Hemsedal
2007:   Teco Maritime AS
2004:   Moss Tingrett
2003:   Blommenholm skole

 BOKOMSLAG / BOOKCOVER:

2009: «Budbæreren» Roman av Håkon Bravinger

 

VERV

2014 – 2009: Medlem av styret i BKIB (Bildende kunstnere I Bærum)
2014-2017:   Styreleder i BKIB
2014-2017:   Initiativtager/etablerer av Bærum Kunsthall som styreleder og med styret i Bkib

MEDLEM AV / MEMBER OF:

NBK ( Norske billedkunstnere)
BKIB (Bldende kunstnere I Bærum), BOA (Billedkunstnerene I Oslo og Akershus)

lagt til handlevogn