Anders Wunderle Solhøy

  
Anders Wunderle Solhøy (f. 1993, Bergen)

Tegner og arkitekt, utdannet ved NTNU, som for tiden jobber som lærer, blant annet med tegneundervisning for arkitektstudentene. Han har også bodd flere år i Japan, både som student og praktiserende arkitekt, og mange av motivene stammer fra hans tid i Tokyo og Yokohama.

Han er fascinert av våre daglige omgivelser, rommene vi befinner oss i og gjenstandene som okkuperer dem, og han utforsker disse gjennom detaljerte tegninger. Hans kunstnerskap består i all hovedsak av blekktegninger tegnet med tynne fineliner-penner, sjeldent tykkere enn 0,15 - 0,2 mm.

De fleste av tegningene hans er undersøkelser av hvordan romlige forløp kan gjengis med pennens kontante og lineære uttrykk, og hvilke muligheter som ligger i pennens begrensninger. Han forteller at en viktig egenskap ved blekkpennen er at den er irreversibel. Det vil si at når en strek først er tegnet på papiret, så er den kommet for å bli. Det er med andre ord lite rom for korrektur, noe som gir en spenning under prosessen og i den ferdige tegningen.

Han stil befinner seg et sted mellom det figurative og det illustrative, med mange konvensjoner hentet fra tegneserier og trykketeknikker som dyptrykk. Han synes det er spennende å blande realistisk gjengivelse med grafisk mønsterdannelse, og fortolke ulike teksturer og skyggevirkninger nesten utelukkende ved bruk av linjer.

De siste par årene har han jobbet med å overføre det tegneriske uttrykket til ulike trykketeknikker, og da særlig silketrykk. Så langt er alle opplagene av silketrykk trykket ved Foreningen Trykkeriet i Fjøsangerveien i Bergen. De er trykket av han selv, under veiledning av Hedvig Thorkildsen og Dino Dikic.

lagt til handlevogn