Morten Magnus


Født i Oslo 1944

Statens Kunstakademi, Oslo 1973 - 78
Statens Håndverks - og Kunstindustriskole, Oslo 1969 - 73

Kunstneren Morten Magnus kjennes igjen av modernismens fokus på form og materialitet, samt dens forenkling, ispedd humor og sjarm. Få kunstnere behersker maleri, treskulptur og grafikk slik Morten Magnus gjør det. Hans formspråk er naivistisk og frodig figurativt. Inspirasjon og motiver er hentet fra hans nære forhold til naturen, samt barndom.