Rune Werner Molnes (1978) - fotograf, miljøaktivist og visuell artist som hovedsakelig fokuserer på temaene landskap, eksistensialisme, landskapsvern og bygdeforfall.Dette er temaer som han belyser i sitt prosjekt "Entropi" som relativt nylig ble antatt til Vestlandsutstillingen. Samme prosjekt ble stilt ut under en separatutstilling her hos Galleri SG, som også ble godt mottatt av Adresseavisens kunstkritiker, Gustav Borgersen.

Rune W. Molnes har utdanningsbakgrunn fra filosofistudier ved UiB, en master fra NHH og er i hovedsak selvlært innen visuell kunst med over 20års virke i det profesjonelle kunstfeltet.

"Unworldly Landscape" er et prosjekt som har blitt til i løpet av syv lengre studieopphold på Island, hvor han også samarbeidet med miljøvernorganisasjoner for vern av unike områder i det Islandske høylandet. Sistnevnte prosjekt har blant annet resultert i innkjøp til Det Norske Representasjonskontoret i Palestina og Islands Konsulat i Detroit, USA. Nylig ble også bilder fra hans prosjekt "Ærlig Landskap" innkjøpt til Japans Konsulat i Norge.

Han er medlem av Norske Billedkunstnere og har siden 2018 sittet som arbeidende styreleder hos Isotop Fellesatelier i Bergen sentrum hvor han også har sitt atelier. Han ble nylig også valgt inn i styrene til Hordaland Kunstsenter og Billedkunstnerne i Hordaland.